Kimliğini
PAYLAŞILAN PROGRAMLAR
Bazı temel programlar tüm Grup tarafından paylaşılmaktadır ve Grubun ortak kimliğini pekiştirmektedir

Prosesler ve faaliyetler evrimin en ileri düzeyindeki teknolojiler ve platformları kullanan tek bir altyapı tarafından yönetilmektedir.

MES konusunda SAP ve her türlü bulut bilişim sistemleri konusunda Microsoft ile kurulan ortaklık sayesinde bilgiler tüm Grupta bütünleşik şekilde işlenebilmektedir.

Camozzi Grubu; ANSYS, COMSOL,MODELICA, CATIA ve CREO PTC gibi tasarım ve simülasyon konusunda en çok evrim geçirmiş yazılımlarla çalışmaktadır.

Piyasada mevcut olan en iyi yazılım çözümleri ile makine parkını durmaksızın yenilemeye yönelik yatırımlar Camozzi Grubunun tüm girişimlerinin vazgeçilmez temel stratejisini oluşturmaktadır.

MESLEKİ AHLÂK KURALLARI

Mesleki Ahlâk Kuralları, çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde sürekli referans kabul edilmesi amaçlanan değerlerin ve yönlendirici kılavuzların yayılmasını sağlayan birörnek davranış modelinin Camozzi Grubunun tüm Şirketlerinde benimsenmesi ihtiyacından doğmuştur. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesini düzenlemek ve yönetimin güvenilir olmasını sağlamak açısından bunlara uyulması zorunlu ve kaçınılmazdır. Burada amaç, Grubun yaşamını yasalara uygunluk, bağlılık, işlerde dürüstlük ve iç ve dış ilişkilerde verimlilik ölçütlerine göre şekillendirerek, tüm Paydaşlarda işbirliği, itibar ve potansiyel gelişimi fırsatları oluşturmaktır. Bir büyüme modeli aslında ekonomik hedefler sosyal ve ahlâki hedeflerle birlikte takip edildiğinde zaman içinde sürdürülebilir olur. 

Camozzi Mesleki Ahlâk Kurallarının esin aldığı ilkeler şunlardır:

 • İNSANA SAYGI
 • AYRIM YAPILMAKSIZIN DEĞERLENDİRMELERDE EŞİTLİK VE TARAFSIZLIK
 • DÜRÜSTLÜK, BAĞLILIK VE YASALARA UYGUNLUK
 • ŞİRKET SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK
 • ŞEFFAFLIK
 • GİZLİLİK VE MAHREMİYETE SAYGI
 • İŞYERİNDE SAĞLIĞIN VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI
 • TÜM İŞLEMLERİN KAYDA GEÇİRİLMESİ
 • ADİL REKABET
 • ÇEVREYE SAYGI
 • ZAMAN İÇİNDE SÜREKLİLİK