ідентичність
СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ
Деякі найважливіші програми є спільними для всіх підрозділів концерну і зміцнюють загальний авторитет.

Керування процесами та діяльністю відбувається через єдину мережеву інфраструктуру, яка використовує найпрогресивніші технології та платформи.

Завдяки співпраці з SAP в системі управління виробництвом і з Microsoft в системі віддаленого опрацювання та зберігання даних обробка інформації виконується комплексно всіма підрозділами концерну.

У роботі концерн Camozzi використовує передові програмні засоби для проектування й моделювання, такі як ANSYS, COMSOL, MODELICA, CATIA і CREO PTC.

Найкращі програмні продукти, присутні на ринку, інвестиції в безперервне оновлення лінійки машин є важливими елементами стратегії усіх компаній концерну Camozzi.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Етичний кодекс з'явився за необхідності прийняття для всіх компаній концерну Camozzi єдиної моделі поведінки, яка б розвивала спільні цінності та принципи, обов'язкові у повсякденній роботі. Дотримання таких цінностей - важлива та необхідна умова для послідовного ведення бізнесу й ефективного керування. Завдання Кодексу - спонукати діяти в рамках закону, підкреслити важливість чесного бізнесу й ефективності внутрішніх і зовнішніх відносин, розвивати співробітництво в інтересах усіх зацікавлених сторін. Річ у тім, що модель економічного зростання довговічна тоді, коли переслідуються одночасно економічні, соціальні та етичні цілі. 

Принципи, що лежать в основі Етичного кодексу Камоцці:

 • ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ
 • СПРАВЕДЛИВА, НЕУПЕРЕДЖЕНА ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА ОЦІНКА
 • КОРЕКТНІСТЬ, ЛОЯЛЬНІСТЬ І ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 • ПРОЗОРІСТЬ
 • ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
 • РЕЄСТРАЦІЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ
 • ДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ
 • ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ
 • ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ